Monthly Archives: February 2016


Моето двегодишно патување како волонтер од Мировен Корпус во ИМКА Битола беше исполнето со пријателства, забава, фрустрации и надеж за иднината и за цело тоа прекрасно искуство сум многу благодарна. Во светот на Мировниот Корпус денот кога се доделуваат волонтерските местата е навистина возбудлив. На мојот плик пишуваше „Синди Соренсен, […]

ИСКУСТВОТО КАКО ВОЛОНТЕР НА МИРОВНИОТ КОРПУС ВО ИМКА БИТОЛА


Денес во светот има 1.8 билиони млади и секој од нив има свое мислење. Ги слушаме нивните мислења но дали ги разбираме? Дали можиме да ги разбериме нивните потреби, амбиции и желби? И доколку ги разбираме како можеме да им помогнеме на младите? Светот се менува со преголем брзина па […]

1 MИЛИОН ГЛАСОВИ, 1 МИЛИОН ЖЕЛБИ!