Monthly Archives: April 2014


Граѓанска организација, невладина организација (НВО), непрофитна организација – овие се слични термини кои често се користат наизменично со незначителна разлика. Но, кои се разликите и сличностите меѓу граѓанските организации во Битола? Или уште поважно која е иднината на граѓанските организации во Битола? Граѓанските организации се составени од луѓе кои се […]

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО БИТОЛА


Ова лето, во периодот од 17 – 24 август, во одморалиштето „La Cascanide“ – ИМКА Лоара, во близина на градот Лион ќе биде одржан работен камп во кој ќе бидат вклучени учесници од три земји и тоа: Франција, Германија и Македонија. Приказната за соработка започна со една посета на Франција […]

ПРИКАЗНА ЗА ЕДНА СОРАБОТКА КОЈА ВЕТУВА МНОГУ – ЛЕТЕН РАБОТЕН ...


Општина Битола го започна процесот на креирање Локална младинска стратегија за Битола. Стратегијата за млади претставува документ во кој што ќе биде наведено сè она што може да ја поттикне и зголеми активноста на младите за време од пет години. За таа цел, Општина Битола организира фокус групи за мапирање […]

МЛАДИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИДали некогаш сте имале можност да бидете дел од процесот на учење низ обуки кои резултирале со реални остварувања на проектни идеи и соработки на прекугранично ниво? Искуството е неверојатно! Една од предностите е тоа што имате подолг ангажман,  патување и интеракција со луѓе од соседна држава. Токму долготрајноста на […]

УСПЕАВМЕ ДА ГИ ПОМЕСТИМЕ ГРАНИЦИТЕ


Откако Република Македонија е кандидат – членка на ЕУ, Коалицијата за младински организации СЕГА е одговорна за младинските прашања и младинските претставници на државно ниво поради што беше поканета да биде дел од овој голем настан. Јас имав привилегија да присуствувам на Европската младинска конференција во Грција од 10 до […]

ЕУ МЛАДИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ