Граѓански сектор


По повод Националната кампања за младинско информирање – „Информирај Се СЕГА“од страна на двете младински организации ИМКА Битола и Сфера Македонија беа посетени четири средни училишта во Битола ( СОТУ „Ѓорги Наумов” , 19.02.2016, СОУ „Јосип Броз Тито”, 23.02.2016, СОЕУ „Јане Сандански”, 24.02.2016 и СОУ „Таки Даскало” , 01.03.2016) и […]

НАЦИОНАЛНА КАМПАЊА ЗА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ „ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“


По повеќе од декада развивање, нашата ИМКА заедно со други ИМКИ во Балканот се придвижија напред. Неколку години градевме капацитет со програмата на мали грантови од Балканскиот Фонд од Swiss HorYzon. Следуваше период за правење посериозни чекори во градењето капацитет на нашите движења. Пред три години започна одлична иницијатива од […]

Y MEN’S INTERNATIONAL СО ПОДДРШКА ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТАТА


Кога се зборува за младинско вработување се чини дека секогаш може повеќе да се направи, испланира и креира во најдобар интерес на младите. Тоа е да се даде практичен и исплатлив стимул кој ќе ги мотивира младите во процесот на „барање работа“. Појдовна точка во креирањето на мерки е младиот […]

КАКО ДА СЕ НАМАЛИ МЛАДИНСКАТА НЕВРАБОТЕНОСТ?На 2-ри Јули во Битола, претставник од ИМКА Битола учествуваше на една од трите консултативни работилници на кои проектот ТАКСО ја презентира состојбата во земјата во однос на финансирањето на граѓанските организации од буџетот на државата и презентира компаративна анализа од регионот, но исто така и беа дискутирани предизвиците кои […]

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД БУЏЕТОТ НА ДРЖАВАТА


Неодамна КОНЕКТ објави најнова студија која го анализира односот и соработката на ГО и компаниите. Веднаш потоа организира и национална конференција во Скопје со цел презентација на наодите од оваа студија. ИМКА Битола со оглед на тоа што активно работи на ова поле учествуваше на овој за нас значаен настан. […]

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИЛАНТРОПИЈА


На 7 јули 2015 год. во просториите на Младински Културен Центар – НВО центарот во Скопје се одржа редовното годишно собрание на Коалиција СЕГА каде на едно место се собраа претставници од организациите – членки на СЕГА, меѓу кои и од ИМКА Битола. Во рамките на собранието беше одржана пленарна […]

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА КОАЛИЦИЈА СЕГА 2015 Во последно време доста врева се крена за законот за хонорари поради што одлучив да навлезам малку повеќе за оваа тема. ТАКСО (Техничка поддршка за граѓанските организации) во соработка со МСФИ консалтинг (Меѓународен стандард за финансиско известување) неодамна понуди два семинари на теми поврзани со неколкуте новини во регулативата кои […]

НВО СЕКТОРОТ ВО НОВАТА ФИНАНСИСКА РЕАЛНОСТ


Во месец јуни имав можност да учествувам на јавниот настан за промоција на практиките за распределба на средства наменети за граѓанските организации. Потрагата доаѓаше од општинските буџети во регионите Штип, Кичево, Дебар и Битола. Главниот акцент беше ставен на резултатите од истражувањето кое опфати повеќе локални самоуправи за тоа како […]

КАДЕ СЕ ПАРИТЕ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ?


На иницијатива на МОФ, а во соработка со Центарот за меѓукултурен дијалог (ЦИД) се реализира проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ финансиран од ЕУ. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво и нивно формално препознавање […]

КАФЕ – МУАБЕТ ЗА МЛАДИНСКИТЕ ПРАШАЊА ВО БИТОЛАНаставниците преку цела година ги оценуваат учениците, но дали учениците имаат шанса барем еднаш во годината да ги оценат наставниците и на тој начин да се согледа кој е моделот на наставник кој го сакаат учениците? Живееме во период во кој во училиштата цело време се воведуваат „новини“. Но што […]

ДАЛИ НЕКОЈ ГИ СЛУША УЧЕНИЦИТЕ?


Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) на регионалната конференција која се одржа од 6 до 9 мај оваа година во Тирана, Албанија го презентира извештајот од следењето на овозможувачката околина за развој на граѓанскиот сектор за Македонија. Тема на конференцијата беше „Промоција на насоките за поддршка на граѓанските организации: Актуелна […]

ПРОФИЛ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО МАКЕДОНИЈА


На мое огромно задоволство од страна на Американскиот Мировен Корпус во Македонија бев поканета да учествувам на обука заедно со нашиот волонтер од Америка, Синди Соренсен. Обуката беше наменета за волонтерите и за нас соработниците за да ги зацврстиме меѓусебните работни односи и капацитети со цел да вложиме што повеќе за […]

10 ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА АНГАЖИРАТЕ ВОЛОНТЕР ОД МИРОВНИОТ КОРПУСГраѓанска организација, невладина организација (НВО), непрофитна организација – овие се слични термини кои често се користат наизменично со незначителна разлика. Но, кои се разликите и сличностите меѓу граѓанските организации во Битола? Или уште поважно која е иднината на граѓанските организации во Битола? Граѓанските организации се составени од луѓе кои се […]

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО БИТОЛА


Општина Битола го започна процесот на креирање Локална младинска стратегија за Битола. Стратегијата за млади претставува документ во кој што ќе биде наведено сè она што може да ја поттикне и зголеми активноста на младите за време од пет години. За таа цел, Општина Битола организира фокус групи за мапирање […]

МЛАДИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ


„Убавиот збор железни порти отвора“. Со оваа народна мудрост Марјан Танушевски, претседателот на Центарот за лобирање го отвори завршниот настан на проектот за транспарентно лобирање на граѓанските организации во општините. После трите организирани обуки за лобирање кои се случија во 2013, а беа наменети за граѓанските организации од пелагонискиот регион, на […]

ГРАДЕЊЕ НА ДИЈАЛОГ ПОМЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПШТИНИТЕ