Monthly Archives: December 2016


Во месец Декември следуваше период на имплементација на активности со ученичките организации и децата правобранители, поддржани преку програмата за мали проекти на Коалиција СЕГА и фондацијата Песталоци од Швајцарија. Во ОУ Елпида Караманди во Битола се реализираа неколку активности: спортско-рекреативен настан на кој учествуваа заедно ученици со наставници, презентација на […]

Училишни проекти со младинските организации во две училишта