Monthly Archives: April 2016


По повод Националната кампања за младинско информирање – „Информирај Се СЕГА“од страна на двете младински организации ИМКА Битола и Сфера Македонија беа посетени четири средни училишта во Битола ( СОТУ „Ѓорги Наумов” , 19.02.2016, СОУ „Јосип Броз Тито”, 23.02.2016, СОЕУ „Јане Сандански”, 24.02.2016 и СОУ „Таки Даскало” , 01.03.2016) и […]

НАЦИОНАЛНА КАМПАЊА ЗА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ „ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“


Благодарејќи на Коалицијата на Младински организации СЕГА во перидот од 18 февруари до 3 март во детското село Песталоци, во Троген, Швајцарија се одвиваше младинска интеркултурна размена, вклучувајќи 5 градови од државата. Размената беше поддржана од ИМКА Битола. Накратко ви го пренесуваме нашето искуство, нашите сознанија за голем број проблеми […]

Интеркултурна размена во Троген