Monthly Archives: July 2015


НотифаИ ги бележи своите почетоци од 2003-та година, излегувајќи во дигитален формат на секои три месеци. Тимот на волонтери на ИМКА Битола кој се менувал во текот на годините посветено работел на негова надградба. Секогаш со една и единствена цел: промовирање на граѓански и младински активизам, младинско учество, волонтерство и […]

НОТИФАИ СОЗДАВА СВОЈА ИСТОРИЈА – 50ТО ЈУБИЛЕЈНО ИЗДАНИЕ!


Кога се зборува за младинско вработување се чини дека секогаш може повеќе да се направи, испланира и креира во најдобар интерес на младите. Тоа е да се даде практичен и исплатлив стимул кој ќе ги мотивира младите во процесот на „барање работа“. Појдовна точка во креирањето на мерки е младиот […]

КАКО ДА СЕ НАМАЛИ МЛАДИНСКАТА НЕВРАБОТЕНОСТ?


Еј здраво. Јас сум Бојан, волонтер на краткорочен ЕВС во Загорје об Сави, Словенија (март-април) испратен преку Младинската асоцијација ИМКА Битола. Ќе се обидам да ви го пренесам моето искуство Веќе 2 години учествувам и работам во полето на младинските размени и тренинг курсевите организирани од различни организации и во […]

ЕВС –ИСКУСТВО КОЕ МОРА ДА СЕ ДОЖИВЕЕЗаврши учебната година и на крајот ги сумираме резултатите од работењето. Во следните параграфи правам пресек од најзначајните активности на кои во ИМКА Битола работевме заедно со учениците во училиштата и со носителот на проектот Коалицијата на младински организации СЕГА во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на […]

ОСВРТ НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА И АКТИВНОСТИТЕ ВО МИНАТИОТ ПЕРИОД


Најпрво да се претставам. Јас сум Маја и од март оваа година заедно со уште една девојка од ИМКА Битола, Ивана, учествувам во двегодишен проект на Светската Алијанса на ИМКА наречен „Агенти за Промена“, баш поради тоа што по завршувањето на обуките од нас се очекува како млади лидери да […]

ОДЛИЧЕН ПОЧЕТОК НА НОВИТЕ АГЕНТИ ЗА ПРОМЕНА


Неодамна КОНЕКТ објави најнова студија која го анализира односот и соработката на ГО и компаниите. Веднаш потоа организира и национална конференција во Скопје со цел презентација на наодите од оваа студија. ИМКА Битола со оглед на тоа што активно работи на ова поле учествуваше на овој за нас значаен настан. […]

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИЛАНТРОПИЈАМоето откривање на Македонија Кога пристигнав во Македонија, сакав да откријам нова култура и да научам нов јазик. Открив култура која е доста интересна од поглед на лице кое доаѓа од Западна Европа. Како европска држава, Македонија има доста сличности со западноевропските држави, но некои работи се целосно различни. Не […]

ЕВС МИ ПОКАЖА КАКО ДА ЖИВЕАМ И РАБОТАМ НА ПОИНАКОВ ...


Младинска размена во Троген, Швајцарија – искуство со огромно значење:  две недели интензивна обука во организација на детското село Песталоци; две недели поминати во активен и забавен живот. Детското село Песталоци инаку е создадено по согледувањето на ужасната положба во која се нашле децата по Втората светска војна. Денес претставува […]

УЧЕЊЕ И РАБОТА СО „ГЛАВА, СРЦЕ И РАЦЕ“ – МЛАДИНСКА ...