Monthly Archives: August 2014


Се одржа уште една интеркултурна размена во периодот од 3 до 17 јули 2014 год., во Троген, Швајцарија. Во оваа интеркултурна размена учествуваа ученици од младинските организации и еден супервизор од ОУ „Елпида Караманди“ – Битола. Исто така учествуваа основни училишта од Струга, Охрид, Гостивар и Штип. Организатор на младинската размена […]

МЛАДИНСКА РАЗМЕНА – ЗНАЧАЕН МОДЕЛ НА ИСКУСТВЕНО И СОЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ


Многу луѓе се заинтересирани за темата И – тренинг: што се обуките; зошто се потребни и важни. ИМКА Битола преку Еразмус+ (до 2013год. Млади во акција) им овозможува на луѓето да учествуваат на интернационални обуки. На тој начин може да патувате, да се стекнете со знаење и искуство. Би сакале […]

ЗОШТО Е ПОТРЕБНА ОБУКА?