Events

Nov 15 2016 – Apr 30 2017 all-day YMCA Bitola
Model United Nations is a project that is a simulation of a conference of the United Nations (UN). In addition to the conference as the end of the project, each participant should be appointed as[...]
Nov 15 2016 – Apr 30 2017 all-day YMCA Bitola
Модел Обединети Нации е проект кој претставува симулација на една конференција на Организацијата на Обединетите Нации (ООН). Покрај самата конференција како крај на проектот, секој од учесниците треба да биде назначен како делегат на одреден[...]
Jan 1 – Jan 31 all-day
YMCA has recently become part of the National Committee of Hate Speech and it is part of many trainings against Hate Speech with its own team. The aim is to increase the number of activists[...]
Jan 1 – Jan 31 all-day
ИМКА Битола од неодамна е дел од Националниот Комитет за говор на омраза и е дел од многу обуки против говорот на омраза со свој тим. Целта е зголемување на бројот на активисти и организации[...]
Jan 2 – Dec 29 all-day YMCA Bitola
Call for volunteers to do EVS at YMCA Bitola. If you have sending organizations willing to apply, contact us, complete the EVS application form in WORD and send it to us on: evs@ymcabitola.org.mk. Check your[...]
Jan 2 – Dec 29 all-day YMCA Bitola
ИМКА Битола ти нуди можност за волонтирање во Европа! Тоа може да го оствариш преку програмата Европски Волонтерски Сервис. Програмата ЕВС ти нуди можност за работа на проект во непрофитна организација во некоја eвропска држава и[...]
Mar 1 – Jul 3 all-day
Wider Horizon е краткорочен ЕВС (Европски Волонтерски Сервис – програма од Еразмус+ програмата на Европска Унија) проекткој е организиран од страна на Olde Vechte фондацијата, во Омен, Холандија. Проектот е поделен на два дела: –[...]

Facebook

#flashback to 1962 when #beatles performed at the #ymca ... See MoreSee Less

View on Facebook

#volunteer ... See MoreSee Less

View on Facebook

End of the Correlations training course on #EVS in #OldeVechte ... See MoreSee Less

View on Facebook