Calendar


Apr 21 – Apr 22 all-day
The GLOW & YMLP Youth Development Program presents the National Day of Action. On April 21, in recognition of the National Day of Action, GLOW and YMLP Clubs across Macedonia will hold service projects to[...]
Aug 1 2018 – Jan 31 2019 all-day KFUM og KFUK i Kolding
Едно место за волонтер преку Европскиот волонтерски сервис (ЕВС) во Колдинг, Данска! . ЕВС волонтерот се очекува да биде активен и посветен, да придонесува за развој на нови активности за децата и младите од организацијата,[...]