Calendar


Oct 1 2019 – Sep 30 2020 all-day Denmark
  Main Work tasks and expectations of the ESC Volunteer will be to be active and committed to contribute to the development of new activities to the children and youngsters of the organization together with[...]
Jan 1 – Dec 31 all-day Olde Vechte Foundation
Можност за долгорочно волонтирање во Олде Вехте фондацијата во Холандија. Волонтирањето ќе се остварува согласно условите на Европскиот Солидарен Корпус. Заинтересираните за аплицирање и прашања, пишете на evs@ymcabitola.org.mk      
Jan 7 – Mar 8 all-day Olde Vechte Foundation
ПОВИКОТ Е ЗАТВОРЕН!!! Wider Horizon е краткорочен ЕСК проект кој е организиран од страна на Олде Вехте фондацијата, во Омен, Холандија. На овој ЕВС ќе волонтирате од понеделник до петок, вкупно 36 часа. На едно[...]