Calendar


Краткорочен ЕВС проект „Wider Horizon“ во Холандија @ Olde Vechte Foundation
ПОВИКОТ Е ЗАТВОРЕН!!! Wider Horizon е краткорочен ЕСК проект кој е организиран од страна на Олде Вехте фондацијата, во Омен, Холандија. На овој ЕВС ќе волонтирате од понеделник до петок, вкупно 36 часа. На едно[...]