Calendar


Jan
1
Fri
2016
Отворени часови / Open hours @ YMCA Bitola
Jan 1 2016 @ 10:00 – Dec 31 2019 @ 16:00

Capture

Работните часови на канцеларијата се од понеделник до петок од 10.00 до 16.00 часот.

Ако сте заинтересирани или пак имате прашања за учество во нашите активности, да споделите идеи или да добиете информации за нашите тековни активности, тоа можете да го сторите на волонтерските средби кои ги организираме повремено.

Календарот на настани се обновува во текот на месецот.  Бидете во тек со нашите случувања!

Jan
1
Sun
2017
Активности во ОУ Елпида Караманди @ ОУ Елпида Караманди
Jan 1 – Jun 1 all-day

Детска организација

Детската организација при ОУ „Елпида Караманди” – Битола, во периодот март/април со менторска поддршка на стручниот тим успешно реализираше две дебати на тема „Дискриминација”.

Првата дебата се одржа на 24.03.2017 на тема „Дискриминaцијa кaкo пoјaвa пoмеѓу учениците и нејзинaтa манифестација вo кoмуникaцијaтa нa социјалните медиуми”. Учествуваа 22 ученици од V-VIII одд. кои  преку свои размислувања и примери активно ја отворија темата и појавните форми и последици. Општ заклучок е  „Дека постои форма на дискриминација во меѓусебните обраќања (ученик со ученик, група врз ученик, група со група, која исто така има своја субкултурна форма на изразување и на социјалната мрежа фејсбук. Учениците за ова се свсни, но генерално го прифаќаат како тренд, како дел од урбаната култура.

Втората дебата се одржа на 24.04.2017 како продолжение на предходната тема Дискриминација, манифестирање помеѓу ученции, групи на ученици и ученик – професор“. Учествуваа 25 ученици кои покажаа интерактивност и свои размислувања и примери.

Дете правобранител

Децата правобранители реализираа два инфо денови за запознавање на учениците со Конвенцијата и со нивните права.

Првиот инфо ден беше одржан на 31.03.2017 во холот на училиштето како и посета  по училници, со споделување на летоци и разговор со учениците.

Вториот инфо ден се одржа во рамките  на патронатот на училиштето на 22.04.2017 кога имаше и други настани во рамките на програмата, како и посета од родители. На овој начин Детето правобранител со својот тим покажа проактивност  и постојан напор во информирањето и анимирањето на учениците.

Активности во СОУ Јосип Броз Тито @ СОУ Јосип БрозТито
Jan 1 – Jun 1 all-day

Младински актив

Оваа организација е една од најактивните младински организации која успешно го спроведува моделот на детски права, со сите предизвици. Првата дебата се реализираше на 17.03.2017 на тема Говор на омраза во социјалните медиуми како форма на дискриминација“. Учествуваа дваесет ученции од I – IV год.  Дебатата беше многу корисна и жива. Имено се слушнаа најразлични мислења, однос кон појавите. Дискриминацијата во начинот на изразување во социјалните мрежи е присутна и за жал прифатена како тренд или „култура на однесување“.

Втората дебата се одржа на 03.05.2017 на тема „Правила и кодекс на однесување во училиштата и надвор од него – младите и пороците. Учениците беа поделени во две групи За и Против и имаа свои претставници. Но, во дебатата учествуваа и други ученции со кревање рака, и се даваше право на реплика и контра став со ограничено време од 1.30 мин. Општ заклучок е дека младите се свесни за пороците и често свесно ги кршат правилата, иако декларативно се за почитување на истите.

Дете правобранител и замениците реализираа инфо ден на 06.04.2017 во Кариерниот центар со претседатели и заменици на класови на кои им беа поблиску презентирани Конвенцијата на детски права како и алатките за решавање на повреди на истите.

Општ заклучок е дека кај децата и младите постои свесност за правата и постоењето на Конвенцијата на правата на детето, но важно е тоа сознание да стане практика и стандард, резултат кон кој се стремиме сите инволвирани во проектот.

Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија @ YMCA Bitola
Jan 1 – Jun 1 all-day
Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија @ YMCA Bitola

И во текот на целата 2017 година ја продолжуваме соработката со Коалицијата на младински организации СЕГА за проектот кој опфаќа активности во насока на поддршка на децата и младите во полето на нивно учество во донесувањето одлуки на локално и национално ниво. Со овој проект се делува кон заштита на детските права во основните и средните училишта преку воспоставување на дете правобранител, преку подобрување на функционирањето на училишните организации, како и процесите на избори на претседатели во училиштата. Во изминатите пет години работевме и на мониторинг и евалуација притоа продуцирајќи годишни извештаи за имплементацијата на Конвенцијата за Правата на Детето во Македонија со фокус на членовите 12 до 16. Проектот се спроведува во 14 градови во Македонија.

Имплементацијата на „Конвенцијата на права на детето во РМ“, продолжи и во второто училишно полугодие во 2017 година. Двете училишта СОУ „Јосип Б.Тито“ – Битола, и ОУ „Елпида Караманди“, ја спроведуваа програмската агенда предвидена со Акциониот план за 2016/2017 година.

Активностите предвидени со акциониот план заеднички за двете училишта беа насочени пред сè кон осамостојување на Ученичката организација на ОУ „Елпида Караманди“- Битола и Младинскиот актив на СОУ „Јосип. Б. Тито“ – Битола и нивно самостојно делување како потврда за нивната проактивност и способност сами да делуваат. Секако дека важна улога во имплементацијата на Конвенцијата одиграа и Децата правобранители и нивните заменици кои спроведоа дел од активностите предвидени за нив.

Општ заклучок е дека кај децата и младите постои свесност за правата и постоењето на Конвенцијата на правата на детето, но важно е тоа сознание да стане практика и стандард, резултат кон кој се стремиме сите инволвирани во проектот.

Jan
25
Wed
2017
Call for Change Agents 2017/18 @ YMCA Bitola
Jan 25 – Feb 20 all-day

Capture ff Што претставува програмата „Агенти за промени“?

Интернационална програма во траење од две години организирана од страна на ИМКА Свет, која има за цел да оспособи млади лидери од целиот свет со најразлични вештини, со цел тие млади луѓе да придонесат за своjата локална ИМКА и заедницата во која што живеат. Во прилог на ова, програмата „Агенти за промени“ е исклучителна можност за млади луѓе со најразлични животни приказни да се надоградат приватно и професионално, да се запознаат со нови, непознати средини и култури, и притоа да ги рашират своите хоризонти и да изградат мрежа на контакти која ќе им послужи на многу начини во иднина.

Должности на „Агентот за промени“

Во текот на двете години учесникот во програмата е должен да учествува во сите предвидени активности, како што се регионални и глобални обуки, различни тематски настани, вебинари, да пишува есеи на зададени теми, блогови, да има редовни Скајп состаноци со менторот, како и да учествува во активностите на својата локална ИМКА. Како круна на сите овие активности е задолжителниот проект (барем еден!) што „Агентот за промени“ треба да го реализира во својата локална заедница, сам или заедно со други волонтери од матичната организација, кој треба да произлезе од идентификувана потреба во организацијата или заедницата.

Придобивки за „Агентот за промени“

Како што напоменавме во описот, овој проект е обука за личен и професионален развој на лица кои се веќе лидери во своите организации/заедници. Учесниците ќе си ги подобрат лидерските способности, ќе се здобијат со практични вештини (креирање и раководење со проекти, менторство, лобирање и сл.) кои ќе им помогнаат во работењето во своите организации и водењето на волонтери, ќе добијат шанса да патуваат и притоа да запознават нови луѓе и култури, ќе бидат вклучени во повеќето активности во своите организации, со потенцијал при соодветна прилика да се приклучат на персоналот и ред други работи.

Критериуми за избор:

 • Целна возрасна група: 18–30 години
 • Активно вклучен во активностите на ИМКА во Битола или во Скопје
 • Ентузијазам и желба за понатамошен ангажман во ИМКА
 • Лидерски способности
 • Добро владеење на англискиот јазик.

Учесникот треба да е свесен за следниве работи:

 • Се обврзува да учествува во сите настаните и активностите на ИМКА во Битола и/или во Скопје во рок од 19 месеци (април 2017 – октомври 2019)
 • Навремено и посветено да ги извршува задачите и да ја следи онлајн програмата на „Агенти за промени“
 • Учествува финансиски во програмата до одреден степен.

Повеќе информации за тоа што е програмата „Агенти за промена“ (промотивна брошура, наставен план и програма, методологија), како и форма за апликација на следниов линк.

world-challenge-2016-22_27052280724_ofotka info

Jun
30
Fri
2017
Volunteering at YMCA SPAIN Camps! @ Cuenca, Soria and the Pyrenees Mountains, Spain
Jun 30 – Jul 31 all-day

We have places available for Macedonians at the YMCA Spain camp sites! On three location in Spain, there is great opportunity for volunteering for one month. These are the locations:

 • YMCA Camp Priego (Cuenca)
 • YMCA Camp Salduero (Soria)
 • YMCA Camp Ordesa (Pyrenees Mountains)

The volunteering will be from the end of June till the end of July. The requirements are:

 • Native English speaker
 • 20 + years old
 • Strong leadership skills
 • Demonstrated relevant experience
 • Positive Attitude
 • Cross – cultural communication
 • Experience teaching English

Apply on contact@ymcabitola.org.mk, after what more details will be provided!

Jul
15
Sat
2017
YMCA Serbia International Voluntary Work Camp @ Backi Petrovac, Serbia
Jul 15 – Jul 27 all-day

We have places available for Macedonians at the YMCA Serbia’s work camp: “Europe Under One Tent” !

Work camps are the most common form of short-term volunteering, and international work camps bring together volunteers from different nationalities and backgrounds, aiming at building up international understanding and therefore encouraging peace while working for an identified need of the local community.

YMCA Serbia in coordination with the Young Researchers of Serbia – Voluntary Service of Serbia (MIS-VSS) is hosting a work camp this summer for the second time in a row.  The participants are offered a space to grow, learning new competences, acquiring practice, gaining new friendships and fun at the same time. They’ll works on something useful for the community. It is a chance for an inexpensive, creative and different summer holiday.

Apply on contact@ymcabitola.org.mk, after what more details will be provided!

Jul
18
Tue
2017
Volunteering at YMCA SWEDEN Camp Brevik @ YWCA-YMCA Camp Brevik, Sweden
Jul 18 – Aug 12 all-day

We have places available for Macedonians at the YWCA-YMCA Camp Brevik camp site in Sweden. The profile of this camp is of adventure and outdoor life and councilors are needed. During the summer period, the camp has two periods, each of the periods lasts for four weeks and is led by a management team, consisting of three experienced youth leaders. One of the camp periods has an international profile with campers and councilors coming from different countries, mainly USA and Sweden.

This summer, the international period is from July 18th to August 12th. For full information about the camp, activities, responsibilities and more, please open and read the info letter here: https://www.ymcaeurope.com/data/files/brevik-summer-camp-2017-312.pdf

 

Apply on contact@ymcabitola.org.mk, after what more details will be provided!

Jan
1
Mon
2018
Volunteer EVS in Macedonia @ YMCA Bitola
Jan 1 – Dec 28 all-day

Membership and volunteering is the most common way for those interested to join the YMCA Bitola. We offer participation in volonteer service, visit training camps, participation in other activities and other opportunities.

EVS (European Voluntary Service) is a program from the Erasmus+ program of the European Union which allows young people between 17-30 years old to volunteer abroad for 2-12 months.

The European Union covers all costs in order to promote values such as: active citizenship, tolerance, mutual understanding, solidarity.

This program once in a lifetime offers an experience where volunteers have the opportunity to get to know other cultures, to become independent, to gain working skills, to train for teamwork, to travel and learn a language as well as to receive a Youthpass certificate.

If volunteers volunteer on a long-term project, they can do EVS only once, except if their first service is up to 2 months they can apply again for a project up to 10 months.

EVS is not a paid job, language course, internship or tourism, although it contains elements of everything stated.

The projects you can apply have a variety of themes (over 50) and it’s yours to choose whether you want to work with children or in theater or perhaps with people with disabilities, social work, to teach a language, learn how to manage an organization, working on camps, etc.

If you like to volunteer in Bitola check the latest calls for volunteers to do EVS at YMCA Bitola, and If you have sending organizations willing to apply, contact us, complete the EVS application form in WORD and send it to us on: evs@ymcabitola.org.mk.

Check your knowledge about EVS.

 

Mar
24
Sat
2018
GLOW & YMLP Staff Training @ NOVA School
Mar 24 all-day

The GLOW & YMLP Camp Staff Training is an annual event where the staff members of Camp GLOW and YMLP Camp come together to learn about their jobs and responsibilities as facilitators, counselors, support staff, and counselors in training at GLOW and YMLP.

Every year over 70 staff members and 16 Counselors-In-Training apply, are interviewed and are selected for leadership positions at our two, week-long camps. This team works hard during the Staff training in order to plan lessons, group activities, meals, camp outs, s’mores and more for our campers to enjoy.

 

Young Men’s Leadership Project is an eight-day, multi-cultural camp for 80 boys that promotes leadership, civic engagement, and friendship. YMLP is implemented by the Youth Association YMCA Bitola in partnership with Peace Corps Macedonia and it is staffed by YMCA Bitola, Peace Corps Volunteers, and YMLP alumni. YMLP is an annual summer program that has been held in Macedonia since 2006 in various locations in Macedonia.

GLOW – Girls Leading Our World is an eight-day, multi-cultural camp for 80 girls to promote leadership, friendship, and self-confidence. GLOW is implemented by the Youth Association YMCA Bitola in partnership Peace Corps Macedonia and it is staffed by YMCA Bitola, Peace Corps Volunteers, and GLOW alumnae. GLOW is an annual summer program that has been held in Macedonia since 2002 in various locations in Macedonia.